Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

5. sexuologický kongres

Dňa 5. a 6. apríla 2019 sa uskutoční 5. sexuologicko-andrologický medzinárodný kongres v Prahe, kde vystúpi aj riaditeľ Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne, MUDr. David Rumpík Ph.D. Vo svojom príspevku predstaví analýzu najväčšieho súboru náhradného materstva v Českej republike, vrátane štatistického zhodnotenia liečby pacientok v Zlíne.


Klinika reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne zaznamenáva najvyšší počet vykonaných cyklov náhradného materstva v Českej republike. Túto oblasť aj naďalej podporujeme vlastným vedeckým výskumom. Viac informácií o náhradnom materstve nájdete na našich stránkach: https://www.ivf-zlin.cz/24903-surogatni-materstvi

Bližšie informácie o kongrese nájdete tu:
https://www.medical-services.cz/file/download/2716

Nahoru