Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Odborný seminár pre gynekologov - 19.10.2017

Klinika reprodukčnej medicíny a gynekologie Zlín spolu s laboratoriami Imalab s.r.o. a centrom prenatálnej diagnostiky Prediko s.r.o. usporiadali pod záštitou ˇCeskej lekárskej komory tradičný odborný seminár pre gynekol´ogov.


Na seminár prijal pozvanie a s prezentáciou "Rastová reštrikcia plodu, preeklampsia, predčasný pôrod (screening, prevencia, predikcia, diagnostika a managment)- spolupráca ambulantného gynekol´oga a pôrodnice", vystúpil Prof. MUDr. Marek Lubušky, Ph.D., MHA, predseda výboru Sekcie ultrazvukovej diagnostiky ˇCeskej gynekologickej a pôrodnej spoločnosti ˇCeskej lekárskej spoločnosti Jana Evangelistu Purkyneho. Seminár doplnila vernisáž obrazov akademického maliara Ilju Hartingera.

Nahoru