Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

IVF Zlín- partner 1. Uroonkologickej konferencie

MUDr. David Rumpík, riaditeľ Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie Zlín predniesol odbornú prezentáciu „Zachovanie plodnosti onkologických pacientov" na prvej Uroonkologickej konferencii, ktorá sa uskutočnila začiatkom júna vo Veľkých Karloviciach. Konferenciu usporiadal Nadačný fonr Pavla Novotného pre lekárov a ďalších odborných pracovníkov v zdravotníctve.


Nadácia si vytýčila niekoľko cieľov uroonkologickej konferencie, okrem iného vymeniť si vzájomné skúsenosti z liečby uroonkologických pacientov, ozrejmiť moderné metódy liečby týchto pacientov a v neposlednom rade poďakovať lekárkam, lekárom a ostatným pracovníkom za ich každodennú rutinu.

 

Nahoru