Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Krst knihy BAŤOviedky- Príbeh medveďa Toma

Dňa 6. júna pokrstil riaditeľ Klinky reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne knihu autorky Michaely Pribilincovej nazvanú BAŤOviedky- príbeh medveďa Toma. Predlohou knihy sa stal životný príbeh Tomáša Bati, zakladateľa obuvníckeho impéria. Knihu vydala Nadácia Tomáša Bati v rámci svojej nakladateľskej aktivity.


Príbeh medveďa Toma sa deťom predstavuje v 26 kapitolách, ktoré vychádzajú zo životných etáp Tomáša Bati. Každá kapitola je zakončená ponaučením, ktoré by malo deti inšpirovať, nechýbajú ani faktografické údaje.

Knihe prajeme veľa spokojných čitateľov.

 

Nahoru