Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Detský deň - Z rozprávky do rozprávky

Už 13. krát sa v sobotu 3.6.2017 v záhrade Baťovej vily stretli rodičia, ktorí využili služby Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne, so svojim deťmi a pracovníkmi kliniky, aby spoločne oslávili Deň detí.


Tradičné stretnutie, ktorého sa tento rok zúčastnilo bezmála 800 rodičov a viac ako 550 detí, bolo plné rozprávkových postáv, piesní a tancov. Dopoludnie nazvané „Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY“ sprevádzal Maxipes Fík so svojim kamarátom Jirkom Hadašom. Program bol veľmi nabitý, všetky vystúpenia boli veľmi úspešné a ocenené bohatým potleskom. Páčil sa „Tanec víl a venček piesní“, kúzlenie Jirka s Maxipsom Fíkom, hudobná produkcia Ateliéru Zebra a v neposlednom rade tanečné vystúpenie „Ako tancuje kráľovna“.

Účastníkov detského dňa privítal riaditeľ kliniky MUDr. David Rumpík, ktorý sa zahájenia ujal spoločne s primátorom mesta Zlín, pánom MUDr. Miroslavom Adámkom. Pozvanie na akciu prijal tiež senátor Ivo Valenta.

Sme veľmi radi, že už bezmála 4 000 detí sa narodilo s pomocou Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne. Tie najstaršie už majú 15 rokov a stále sa rodia ďalšie deti. Veríme, že svojim rodičom robia radosť a priniesli im do života šťastie a lásku. Teší nás, že s mnohými z nich sme sa mohli v sobotu osobne stretnúť.

 

Veľké poďakovanie za spoluprácu Detských dní pre našu kliniku patrí pani Miroslave Krumpolcovej.

Nahoru