Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

ERA TEST- Zistenie najvhodnejšej doby na vykonanie embryotransferu

Molekulárno- diagnostický test na vyšetrenie receptivity endometria (stavu sliznice maternice).


Receptivita endometria je stav, kedy je endometrium (sliznica maternice) pripravené na implantáciu (zahniezdenie) embrya. Táto optimálna situácia by u každej fertilnej ženy mala byť medzi 17.- 21. dňom. Bežne sa endometrium hodnotí na základe ultrazvukového vyšetrenia, ktoré ukáže jeho výšku a štruktúru. ERA test ponúka širšie možnosti, ako posúdiť sliznicu, čím sa zvyšuje pravdepodobnosť otehotnenia.

Vyšetrenie je vhodné pre ženy s opakovaným zlyhaním implantácie embrya.

Test vyšetrí 238 génov, ktoré sa podieľajú na receptivite endometria. Najvhodnejším časom na vykonanie testu je cyklus, ktorý predchádza cyklu, v ktorom je plánovaný embryotransfer.

Lekár môže vyhodnotiť, či je v daných dňoch endometrium správne vnímavé na prenos embrya alebo je tzv. „okno implantácie“ posunuté.

Nahoru