Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Jún: mesiac neplodnosti

Vyšetrenie neplodnosti zdarma! Mesiac jún je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásený za mesiac reprodukčného zdravia.


Vyšetrenie neplodnosti zdarma! Mesiac jún je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) vyhlásený za mesiac reprodukčného zdravia. Klinika reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne pri tejto príležitosti poriada už tradičnú akciu s názvom: „Jún: mesiac neplodnosti“, ktorého poslaním je sprístupniť vyšetrenie vlastnej plodnosti mužom aj ženám zdarma, bez doporučenia lekára.

Pripravili sme pre vás zaujímavú ponuku, platnú počas celého júna 2015

Pre ženy vyšetrenie AMH- test plodnosti zdarma

Vyšetrenie AMH je nový pohľad na vek vaječníkov. Biologický vek ženy často nekorešponduje s „vekom vaječníkovým“. Vykonanie tohoto testu sa odporúča všetkým ženám medzi 27. až 38. rokom veku, ktoré plánujú do budúcna odklad materstva. Okrem toho, zistenie AMH významne zvyšuje šancu na úspešné vykonanie in vitro fertilizácie (IVF). Hormón odráža postupný pokles počtu vajíčok so vzrastajúcim vekom ženy. Ide o hromón, ktorý je produkovaný granulózovými bunkami skoro sa vyvíjajúcich antrálnych folikulov. Sú to nezrelé vajíčka, ktoré čakajú na zobudenie- hormonálny impulz, aby v budúcnosti dozreli. Ich počet sa s vekom prirodzene znižuje a tým sa tiež kontinuálne znižuje AMH. Tento hormón nám teda správne ukazuje počet ostávajúcich vajíčok. Stanovenie AMH môže byť vykonané kedykoľvek v priebehu menštruačného cyklu a to bez závislosti na užívaní hormonálních liekov.

Objednajte si vyšetrenie ZDARMA na čísle 577 005 911.

Podmienky na vyšetrenie AMH zdarma:

  • Žena nie je, ani v minulosti nebola pacientkou našej klinky
  • Stanovenie hladiny AMH môže byť vykonané iba po predchádzajúcom objednaní na tel.: 577 005 911
  • Na uvedenom čísle Vám odborný pracovníci zdelia ďalšie informácie a odpovedia na Vaše otázky
  • Samozrejmosťou je následná konzultácia zisteného výsledku s odborným pracovníkom klinky a v prípade záujmu stanovenie ďalšieho liečby.

Pre muža vyšetrenie spermiogramu- zdarma a bez doporučenia lekára

Vyšetrenie plodnosti muža sa vykonáva mikroskopickým vyšetrením ejakulátu (spermiogram) v súlade s medzinárodnou normou WHO 2010. Muž je po cca 3 dňovej pohlavnej abstinencii požiadaný o získanie ejakulátu masturbáciou v odberovej miestnosti. Po skvapalnení ejakulátu je pod mikroskopom zisťované, či ejakulát obsahuje požadované množstvo pohyblivých spermií normálneho tvaru. Pokiaľ je kvalita spermií nízka, sú doporučené režimové opatrenia a kontrolné vyšetrenie ejakulátu s odstupom 3 mesiacov.

Obednajte si vyšetrenie ZDARMA na čísle 577 005 911.

Podmienky pre stanovenia spermiogramu zdarma:

  • Muž v minulosti neabsolvoval vyšetrenie spermiogramu na našej klinike
  • Spermiogram bude vyšetrený iba po predchádzajúcom objednaní na tel.: 577 005 911
  • Na uvedenom čísle Vám poskytnú naši pracovníci ďalšie poučenie na odber ejakulátu
  • Po predchádzajúcej dohode s pracovníkmi laboratória môže byť vyšetrený aj ejakulát, ktorý nebol odobraný na našej klinike *

*Pre tento druh vyšetrenia musia byť splnené podmienky stanovené pracovníkmi laboratória- klient si najskôr vyzdvihne na klinike sterilne zabalenú odberovú nádobku, nádobka bude vybavená identifikačnými údajmi a vzorka bude na kliniku doručená do jednej hodiny od odberu v dopredu dohodnutom termíne.
Laboratórium Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie je akreditované Českým inštitútom pre akreditáciu podľa normy ČSN EN ISO 15189 v oblasti laboratórnej andrológie pre in vitro fertilizáciu (IVF).

Nahoru