• Nachádzate sa tu:
  • O nás
  • Náš tím

Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Náš tím

Klinika disponuje tímom špičkových expertov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti asistovanej reprodukcie. Odborným zástupcom kliniky je MUDr. David Rumpík, ktorý svoju profesionálnu kariéru začal pod vedením prof. MUDr. Ladislava Pílky, CSc. Profesor Pilka sa zaslúžil o narodenie prvého dieťaťa po metódach asistovanej reprodukcie v SR a v krajinách bývalej RVHP (prvý pôrod na svete po unikátnej technike asistovanej reprodukcie GIFT). Profesor Ladislav Pilka bol dlhé roky prednostom zlínskej kliniky asistovanej reprodukcie a spolu s IVF špecialistami MUDr. Davidom Rumpíkom a MUDr. Taťánou Rumpíkovou stál pri jej zrode. Klinika postupne vybudovala stabilný tím odborníkov (lekárov a embryológov), zaručujúci všetkým pacientom špičkovú starostlivosť a vysoko odborný a individuálny prístup.

Liečba neplodnosti

MUDr. David Rumpík, Ph.D.
IVF špecialista
odborný zástupca a riaditeľ kliniky

MUDr. Taťána Rumpíková, Ph.D.
IVF špecialista

MUDr. Stanislav Los Chovanec
IVF špecialista

MUDr. Ondřej Křenek
IVF špecialista

MUDr. Jarmila Štochlová
IVF špecialista

MUDr. Edita Slováková
IVF špecialista

IVF laboratórium

RNDr. Kateřina Tvrdoňová
vedúca embryologie

Mgr. Ivana Piknerová
zástupkyňa vedúcej embryológie

Mgr. Lucia Zacharová, Ph.D.
embryologička

Mgr. Věra Juračková
embryologička

Ludmila Poláková
embryologická laborantka

Mgr. Pavla Popelková
andrologická laborantka

IVF koordinátorky

Ivona Joklíková

Petra Kučerová

Mgr. Angela Nemesh

Mgr. Angela Nemesh

Ing. Anna Raková

Sestry

Mgr. Jitka Kročilová
vrchná sestra

Bc. Jana Sedlářová
zastupkyňa vrchnej sestry

Martina Šenkeříková

Zuzana Rienerová, DiS.

Petra Polášková, DiS.

Dita Olšinová

Ing. Anna Raková

Petra Horáčková, DiS.

Jitka Jurkovičová

Jitka Jurkovičová

Barbora Pechancová

Bc. Tereza Blinkalová

Jana Hrubčová, Dis.

Simona Burtonová

Bc. Alexandra Gálová

Bc. Dalimila Nečasová

Ekonomické oddelenie

Veronika Vaďurová

Renata Holíková

Andrea Grebeníčková

Ludmila Prešnajderová

Administrácia

Mgr. Martina Brokešová

Petra Kučerová

Gynekologické ambulancie

MUDr. Zuzana Málková
Prim. MUDr. Ivo Gerych
MUDr. František Zábranský, CSc.
as. MUDr. Pavla Brychtová, PhD.
as. MUDr. Jan Červák
MUDr. Helena Grossmannová

Anestézia

Prim. MUDr. Roman Kučera

Nahoru