Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Príčiny a diagnostika neplodnosti

V Českej republike každým rokom stúpa počet párov, ktoré majú problémy s otehotnením. Niekedy pomôže zmierniť životné tempo, upraviť stravovacie návyky, prestať fajčiť či podstúpiť drobný lekársky zákrok. V niektorých prípadoch musia neplodné páry podstúpiť liečbu neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie. Štatistiky uvádzajú, že sa u nás takto narodí každé desiate dieťa.

Neplodnosť je definovaná ako neschopnosť otehotnieť po jednom roku pravidelného nechráneného styku. U žien nad 32 rokov doporučujeme základné vyšetrenie páru už po pol roku pravidelného nechráneného styku.

Príčiny neplodnosti

U niektorých párov je neplodnosť spojená iba s jedným faktorom (znížený počet spermií, nepriechodnosť vajcovodov), u iných sa problémy kombinujú. Asi u 10% párov nie je možné napriek najmodernejším diagnostickým postupom jednoznačne určiť príčinu neplodnosti.

Mužské (andrologické) faktory neplodnosti:

V poslednej dobe stúpa percento mužov so zhoršenými parametrami spermiogramu.

 • Nízky počet spermií (oligospermia) - menej než 15 miliónov spermií na jeden mililiter ejakulátu
 • Nedostatočná pohyblivosť spermií (astenospermia)- spermie nie sú schopné dostať sa ku vajíčku a oplodniť ho
 • Nesprávny tvar (morfológia) - spermie nemôžu preniknúť obalom vajíčka
 • Neprítomnosť spermií v ejakuláte (azoospermia)- príčinou je chýbajúca produkcia spermií alebo poruchy ich transportu
 • Problémy s pohlavným stykom - môže ísť o problémy s ejakuláciou alebo impotenciou
 • Genetické poruchy - poruchy v chromozomálnej výbave, cystická fibróza...
 • Neplodnosť mužov po zápaloch, operácii, úrazoch, onkologickej terapii...

Ženské faktory neplodnosti:

 • Ovariálny faktor (príčina vo vaječníku) - hormonálne poruchy. V dôsledku tohto faktora nemôžu vo vaječníkoch dozrievať folikuly a nedochádza ku uvoľneniu vajíčka- ovulácii. So zvyšujúcim sa vekom (po 35. roku) prirodzene klesá počet vajíčok. Ich množstvo je najvyššie pri narodení, v priebehu života sa už nové netvoria.
 • Tubárny faktor- jedná sa o príčinu sterility spôsobenej uzáverom vajcovodov (najčastejšie u žien po prekonaných gynekologických zápaloch alebo s endometriózou) alebo neprítomnosť vajcovodov.
 • Endometrióza- prítomnosť ložísk maternicovej sliznice mimo jej obvyklú lokalizáciu. Môže napr. spôsobiť nepriechodnosť vajcovodov, zrasty (adhézie), narušiť imunologické mechanizmy, čo negatívne ovplyvňuje proces oplodnenia a implantácie embrya.
 • Imunologický faktor - prítomné imunologické protilátky negatívne ovplyvňujú pohyb spermií, ale dochádza aj k narušeniu procesu splynutia pohlavných buniek pri fertilizácii a negatívne môže byť ovplyvňovaný aj vývoj raného embrya.
 • Genetické poruchy - poruchy v chromozomálnej výbave

 

Diagnostika neplodnosti

Hodnotenie stavu plodnosti partnerského páru je postupný proces. Podrobné hodnotenie a vyšetrenie oboch partnerov prispieva k odhaleniu príčiny neplodnosti a k následnej úspešnej liečbe. Niektoré prípady sú na diagnostiku veľmi jednoduché, iné vyžadujú hlbšie a podrobnejšie vyšetrenia.
Vyhodnotením všetkých vyšetrení získa lekár prehľad o možnej príčine neplodnosti a bude Vám môcť navrhnúť optimálnu liečbu. V súčasnej dobe sme schopní pomôcť až 95% neplodných párov.

Diagnostické metódy pri vyšetrení ženy:

 

 • Ultrazvukové vyšetrenie malej panvy

Základné vyšetrenie ženy spočíva vo vykonaní transvaginálneho ultrazvuku maternice a vaječníkov s ohľadom na fázu menštruačného cyklu a následnom palpačnom gynekologickom vyšetrení. Ultrazvukové vyšetrenie dokáže posúdiť veľkosť a tvar maternice, prítomnosť svalových uzlov (myómov), výšku a kvalitu sliznice maternice, taktiež dáva informácie o stave vaječníkov, raste folikulov a prítomnosti cýst alebo endometriózy.

 • Vyšetrenie hladiny hormónov

Vyšetrenie krvi v období 1. - 3. dňa menštruácie dáva informácie o stave vaječníkov, ich schopnosti tvoriť zrelé vajíčka a možnej odpovedi na stimulačné lieky. Vyšetrujú sa hladiny folikulostimulačného hormónu (FSH) a luteinizačného hormónu (LH). Je možné tiež stanoviť hladinu Anti-Mȕllerianovho hormónu (AMH), ktorý tiež informuje o zásobe vajíčok. Štandardnou súčasťou hormonálneho vyšetrenia je aj stanovenie hladiny prolaktínu (PRL) a hormónov štítnej žľazy (TSH, fT4).

 • RTG vyšetrenie maternice a vajcovodov - Hysterosalpingografia - HSG

Rȍntgenové vyšetrenie maternice je schopné ukázať tvar dutiny a priechodnosť alebo nepriechodnosť vajcovodov. Vyšetrenie vykonáva gynekológ, ktorý po zavedení špeciálneho aparátu do hrdla maternice aplikuje pozvoľna kontrastnú látku, ktorej prienik je viditeľný na rȍntgene.

 • Hysteroskopia

Hysteroskopia je metóda, umožňujúca vizualizáciu dutiny maternice a vykonanie drobných výkonov v dutine a hdrle maternice - odstránenie polypov, zrastov a prepážok maternice, ai. Vyšetrenie vykonávame na našej klinike špeciálnym hysteroskopom s priemerom optiky 2 mm, vďaka ktorému sme schopní vykonať väčšinu výkonov bez anestézie (uspania).

 • Laparoskopické vyšetrenie

Laparoskopia je vyšetrovacia metóda, ktorá umožňuje šetrne prehliadnuť brušnú dutinu a overiť priechodnosť vajcovodov. Laparoskopia spadá do tzv. „minimálne invazívnej chirurgie“- pomocou špeciálnych nástrojov a techniky je možné niekoľkými vpichmi zobraziť brušnú dutinu a vykonať tu potrebný operačný zákrok, bez toho, aby bolo nutné brušnú dutinu otvoriť. Laparoskopia sa vykonáva za účelom diagnostickým alebo liečebným.

 • Genetické vyšetrenie

Jedná sa o vyšetrenie chromozómov, ktoré nám dáva informáciu o genetickej výbave partnerov. Abnormálne nálezy môžu byť jednou z príčin neplodnosti, môžu viesť ku zlyhaniu metód asistovanej reprodukcie. U mužov s patologickým genetickým nálezom dochádza k poruchám vývoja spermií. V týchto prípadoch sa odporúča navyše vyšetrenie na cystickú fibrózu, ktorá často tieto poruchy sprevádza, a vyšetrenie mikrodelécie krátkeho ramienka Y chromozómu.

 • Imunologické vyšetrenie

Imunologické vyšetrenie na našej klinike patrí medzi základné vyšetrenia plodnosti ženy. Vyšetrujú sa protilátky proti spermiám, vajíčkam a embryám, antifosfolipidové protilátky. V indikovaných prípadoch (opakovaný potrat, opakovane neúspešná liečba metódami asistovanej reprodukcie) sa vykonáva vyšetrenie bunkovej imunity (NK bunky).

 

Diagnostické metódy pri vyšetrení muža:

 • Vyšetrenie spermiogramu
 • Kultivačné vyšetrenie ejakulátu
 • Andrologické vyšetrenie
 • Vyšetrenie integrity akrozómu spermií
 • DNA fragmentácia spermií
 • Genetické vyšetrenie
 • Imunologické vyšetrenie
 • Hormonálne vyšetrenie

 

 

Nahoru