Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Prehľad výkonov IVF s písomným súhlasom

Písomná žiadosť a informovaný súhlas

Naše pracovisko vykonáva, v súlade so zákonom, umelé oplodnenie na základe písomnej žiadosti a informovaného súhlasu muža a ženy tvoriaceho neplodný pár.

Venujte, prosím, pozornosť informáciám uvedeným nižšie. Vyhnete sa tak komplikáciám pri poskytovaní starostlivosti.

Žiadosť a infromovaný súhlas vzťahujúci sa ku konkrétnemu výkonu musí byť podpísaný oboma partnermmi pred jeho vykonaním. Súhlas môže byť podpísaný pred pracovníkom kliniky po predchádzajúcom overení totožnosti páru podľa občianskeho preukazu alebo pasu.

V prípade, že sa jeden z partnerov nemôže dostaviť na kliniku a podpísať tu pred výkonom žiadosť a informovaný súhlas, je nutné nechať podpis úradne overiť.

Každá žiadosť a informovaný súhlas platí iba pre jeden výkon, ktorý musí byť uskutočnený najneskôr do 6 mesiacov odo dňa podpisu.

Bez predloženia súhlasu podpísaného oboma partnermi nie je možné výkon vykonať.

Zoznam výkonov, ku ktorých poskytnutiu je vždy vyžadovaný predchádzajúci písomný informovaný súhlas páru:

1. Žiadosť a informovaný súhlas s intrauterinnou insemináciou spermiami manžela.
2. Žiadosť a informovaný súhlas s intrauterinnou insemináciou spermiami darcu.
3. Žiadosť a informovaný súhlas s intrafolikulárnou insemináciou spermiami manžela.
4. Žiadosť a informovaný súhlas s intrafolikulárnou insemináciou spermiami darcu.
5. Žiadosť a informovaný súhlas s IVF a ET spermiami manžela.
6. Žiadosť a informovaný súhlas s IVF a ET spermiami darcu.
7. Žiadosť a informovaný súhlas s liečbou neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie s použitím darovaných oocytov.
8. Žiadosť a informovaný súhlas s liečbou neplodnosti metódami asistovanej reprodukcie s použitím darovaných embryí.
9. Žiadosť a informovaný súhlas s kryoembryotransferom.
10. Žiadosť a informovaný súhlas s kryokonzerváciou embryí.
11. Žiadosť a informovaný súhlas s preimplantačnou genetickou diagnostikou.
12. Súhlas s darovaním nadbytočných kryokonzervovaných embryí inému neplodnému anonymnému páru.
13. Súhlas s darovaním nadbytočných kryokonzervovaných embryí na vedecké účely.

Zoznam výkonov, ku ktorých poskytnutiu je vyžadovaný písomný súhlas pacienta:

1. Žiadosť a informovaný súhlas s kryokonzerváciou spermií.
2. Žiadosť a informovaný súhlas s kryokonzerváciou oocytov.
3. Žiadosť a informovaný súhlas s MESA/TESE.
4. Žiadosť a informovaný súhlas darkyne oocytov.
5. Žiadosť a informovaný súhlas darcu spermií.
6. Žiadosť a informovaný súhlas s hysteroskopiou.

 

Nahoru