Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Umelé oplodnenie - ohradenie zdravotnými poisťovňami

Plánovaná starostlivosť - poistenec zo štátu Európskej Únie

Na liečbu na našej klinike využite možnosť jej úhrady zo zdravotného poistenia.

Na https://www.kancelarzp.cz/cs/vycestovani-zdr-pece/zahr-poj-do-cr/moznosti-uhrady-eu zistíte, za akých podmienok môže vycestovať zahraničný pacient (poistenec zo štátu EÚ) do Českej republiky a v rámci tzv. plánovanej starostlivosti využiť na úhradu tu poskytnutej starostlivosti zdravotné poistenie.

Úhrada umelého oplodnenia zdravotnou poisťovňou ČR

Zákon č. 48/1997 Zb. o všeobecnom zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov stanovuje podmienky pre úhradu umelého oplodnenia v § 15 odst. 3 takto:

"Hradené služby zahŕňajú zdravotnú starostlivosť poskytnutú na základe doporučení registrujúceho poskytovateľa v odbore gynekológie a pôrodníctva v súvislosti s umelým oplodnením, a to najviac trikrát za život, alebo ak bolo v prvých dvoch prípadoch prenesené do pohlavných orgánov ženy iba 1 ľudské embryo vzniknuté oplodnením vajíčka spermiou mimo tela ženy, štyrikrát za život:

a)  ženám s obojstrannou nepriechodnosťou vajcovodov vo veku od 18 do 39 rokov,

b) ostatným ženám vo veku od 22 do 39 rokov.“

 

Každá zdravotná poisťovňa hradí liečbu neplodnosti podľa svojich vnútorných pravidiel, ktoré sa môžu líšiť a to ako v chápaní vekového limitu pacientky, tak aj úhrad v stimulačných liekoch pre rôzne typy liečby. O možnostiach úhrady jednotlivých typov liečby u Vašej zdravotnej posťovne Vás bude informovať lekár.

Zoznam zdravotných poisťovní, s ktorými má Klinika reprodukčnej medicíny a gynekológie uzatvorenú zmluvu:

Nahoru