Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Gynekologická ambulancia

Cieľom lekárov v gynekologických ambulanciách je poskytovať pacientkám všetkých vekových kategórií liečebno-preventívnu gynekologickú starostlivosť vrátane starostlivosti o tehotné pacientky.

Sme zmluvným partnerom všetkých českých zdravotných poisťovní.

Pri svojej práci kladieme veľký dôraz na individuálny prístup ku každej klientke, starostlivý rozbor ich ťažkostí, detailné vyšetrenie a liečbu s využitím najnovších poznatkov v odbore a metód klinickej medicíny.

Zásadný význam prikladáme komplexnej preventívnej starostlivosti vrátane včasnej diagnostiky nádorových ochorení ženských orgánov.

Vysoká úroveň starostlivosti je zaistená vysokou erudáciou jednotlivých členov lekárskeho tímu, ich klinickou praxou a v neposlednom rade špičkovým prístrojovým vybavením našej praxe.

Kultivované prostredie a abslotútna diskrétnosť je v našich spoločnostiach samozrejmosťou.

Gynekologická starostlivosť:

  1. Preventívna starostlivosť – 1x ročne by mala každá žena absolvovať preventívnu gynekologickú prehliadku s odberom onkologickej cytológie (ster z hrdla maternice). Cieľom je skoré odhalenie prenádorových zmien na hrdle maternice a tým aj možnosť skorej liečby. Prehliadka spočíva v gynekologickom vyšetrení pošvovými zrkadlami, kolposkopiou (mikroskopia čípku maternice), odberu cytológie, palpačnom vyšetrební malej panvy a ultrazvuku malej panvy.
  2. Diagnostika a liečba gynekologických ochorení, ultrazvuková diagnostika.
  3. Očkovanie proti rakovine čípka maternice.
  4. Konzultácia pri výbere vhodnej antikoncepcie.
  5. Poradňa pre fyziologické aj rizikové tehotenstvo.
  6. Konzutlácia a pomoc pri klimatkterickom syndróme, výber hormonálnej substitučnej terapie.
  7. Gynekologická endokrinológia.

 

Nahoru