Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Ďalšia starostlivosť- kryokonzervácia oocytov, AMH, hysteroskopia

Kryokonzervácia oocytov

Naša klinka zaviedla ako jedna z prvých IVF pracovísk v ČR do klinickej praxe metodiku vitrifikácie oocytov (rýchleho mrazenia vajíčok). Táto metodika umožňuje kryokozerváciu (zamrazenie a uchovanie pre budúce použitie) oocytov, čo doposiaľ používaná technológia tzv. pomalého mrazenia neumožňovala. Doposiaľ je už rutinne zavedené mrazenie spermií alebo embryí, ale mrazenie oocytov je omnoho náročnejšie.

Metodika vitrifikácie je využívaná:

 1. V prípade hroziaceho zlyhania funkcie vaječníkov, kedy umožní pacientkám uchovanie ich vlastných vajíčok pre budúce použitie.
 2. V prípade hroziacej straty plodnosti z dôvodu onkologickej liečby. Vitrifikácia vajíčok ponúka možnosť ženám vo fertilnom veku pred liečbou onkologického ochorenia zachovať nádej na otehotnenie v prípade zvládnutia ochorenia.
 3. V prípade neočakávanej absencie partnerových spermií v liečebnom cykle IVF.Pokiaľ sa v deň odberu vajíčok u nastimulovanej pacientky nepodarí získať od partnera žiadne spermie (z dôvodov zdravotných, dopravných, pracovných alebo momentálneho psychického rozpoloženia) je možné získané vajíčka zamraziť. Rovnako pokiaľ pri chirurgickom odbere spermií zo semenníka (MESA/TESE) nie sú nájdené žiadne spermie a neplodný pár nechce voliť použitie spermií darcu, je možné odobrané oocyty zamraziť. Obaja partneri tým získavajú čas na zváženie možných riešení a definitívne rozhodnutie o spôsobe liečby.
 4. Ďalšou možnosťou využitia vitrifikácie je mrazenie vajíčok u mladých žien v reprodukčnom veku, ktoré v súčastnosti nemajú partnera a obávajú sa, že v čase, kedy partnera mať budú, bude ich plodnosť znížená. Rovnako ženy, ktoré neplánujú bezprostredne otehotnieť a z dôvodu štúdia alebo zamestnania odkladajú termín koncepcie si môžu nechať svoje vajíčka zamraziť.

Podľa medzinárodných štúdií vitrifikácia vajíčok neovplyvňuje priebeh tehotenstva a nezvyšuje riziko narodenia dieťaťa s vrodenou vadou.

Príklad úspešnosti z klinických štúdií (Cobo et al., 2008 IVI Valencia): 57 pacientov a 693 vitrifikovaných oocytov:
• 96,1 % vitrifikovaných oocytov prežilo proces rozmrazenia
• 73,1 % rozmrazených oocytov bolo oplodnených
• 38,5 % implantačný rate na embryo (miera implantácie na embryo)
• 63,2 % pregnancy rate (početnosť tehotenstiev).

AMH – nový pohľad na vek vaječníkov

Ženám, ktoré odkladajú materstvo na neskorší čas či tie, ktoré chcú zistiť aká je ich plodnosť, novo ponúkame vyšetrenie AMH (Anti- Mullerian Hormone).

Rezerva vajíčok vo vaječníkoch bola doposiaľ posudzovaná ultrazvukovým vyšetrením, ďalej podľa hodnoty FSH z 2.- 3. dňa menštruačného cyklu. Tieto vyšetrenia však nie sú úplne presné. Prelomovým objavom je stanovenie hormónu AMH v krvi, ktoré určí kapacitu ovárií a prognosticky zhodnotí fertilitu v danom čase.

Anti- Mullerian Hormone je produkovaný granulóznymi bunkami skoro vyvíjajúcich sa antrálnych folikulov. Tie obsahujú nezrelé vajíčka, ktoré čakajú na hormonálny impuls, aby v budúcnosti dozreli. Ich počet sa s pribúdajúcim vekom prirodzene znižuje a tým sa tiež znižuje AMH. So stúpajúcim vekom žien klesá aj kvalita vajíčok. Na tom sa podieľajú rôzne faktory- genetické predpoklady, infekcie, prekonané operácie, fajčenie, vplyv životného prostredia, telesná hmotnosť.

Vyšetrenie AMH doporučujeme najmä ženám:

 • s rodinnou záťažou predčasnej menopauzy
 • ktoré prekonali operácie na vaječníkoch
 • s ťažkou endometriózou
 • po chemoterapii
 • ktoré z najrôznejších dôvodov plánujú odklad materstva na neskoršie obdobie svojho života

Hodnotenie ovariálnej rezervy je kľúčové aj pri IVF terapii. AMH môže byť užitočným pomocníkom pri voľbe vhodnej dávky stimulačných liekov.

Na odber krvi pre vyšetrenie AMH môže žena prísť kedykoľvek bez závislosti na dni menštruačného cyklu či užívaných hormonálnych liekoch. Jedná sa o vyšetrenie nehradené zo všeobecného zdravotného poistenia. Po vyšetrení nasleduje konzultácia výsledkov s lekárom.

Operatíva

Na moderne vybavenom operačnom sále vykonávame malé gynekologické výkony (hysteroskopia, punkcia cysty, revízia dutiny maternice, kyretáž). Všetky tieto výkony je možné vykonávať ambulantne, je teda minimalizovaná doba pobytu na klinike.
Väčšina výkonov je vykonávana v celkovej anestézii, ktorá pacientke zaručuje komfort a bezbolestnosť.

Hysteroskopia

Hysteroskopiu vykonávame unikátnym prístrojom GYNECARE VERSASCOPE s priemerom 1,9 mm. Vo väčšine prípadov nie je nutná anestézia.

Kedy sa hysteroskopia vykonáva?

 1. Neplodnosť.
 2. Opakované potraty.
 3. Opakované abnormálne krvácania.
 4. Podozrenie na zrasty, polypy, myómy, vrodené vady maternice.

 

Nahoru