• Nachádzate sa tu:
  • O nás
  • Kvalita a certifikácia

Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Kvalita a certifikácia

Rozhodnutie o povolení ku činnosti tkanivového zariadenia a Osvedčenie o akreditácii IVF laboratória

Klinika už od začiatku svojho pôsobenia kladie vysoký dôraz na kvalitu poskytovaných služieb a na ich neustále zlepšovanie. Od roku 2003 má úspešne zavedený systém managmentu kvality podľa normy ČSN EN ISO 9001:2009, čím sa dobrovolne zaviazala k trvalému zlepšovaniu kvality. Od roku 2010 je držiteľom Rozhodnutia o povolení k činnosti tkanivového zariadenia vydaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.

Český inštitút pre akreditáciu vydal v roku 2011 osvedčenie o akreditácii IVF laboratória podľa medzinárodnej normy ČSN EN ISO 15189:2007 pre vyšetrenia v oblasti laboratórnej andrológie pre in vitro fertilizáciu (IVF).

 

Klinika podľa smernice Rady 2010/32/EU (Rámcová dohoda o prevencii poranenia ostrými predmetmi v nemocniciach a ostatných zdravotníckych zariadeniach) používa uzavretý vákuový systém BD Vacutainer® (Becton, Dickinson and Company) na odber krvi. Systém BD Vacutainer® vylučuje možnosť kontaminácie pacienta, personálu a prostredia krvou, rovnako vylučuje opakované odoberanie pacienta z dôvodu znehodnotenia vzorku chybným odberom, čím minimalizuje vznik preanalytických chýb. Umožňuje odber do viacerých skúmaviek pre rôzne vyšetrenia iba z jedného vpichu.

Je v našom záujme, aby bol dosiahnutý bezpečný odber krvi nielen pre pacienta, ale aj pre zdravotnícky personál kliniky a aby bolo vytvorené čo najbezpečnejšie pracovné prostredie.

 

Laboratórna príručka

Klinika reprodukčnej medicíny a gynekológie funguje v krajskom meste Zlín od júna 2001. Ide o vysoko špecializované zdravotnícke pracovisko. Jeho vznik bol inšpirovaný potrebami nového Zlínskeho kraja, v ktorom zariadenie poskytujúce komplexnú vysoko špecializovanú starostlivosť v celom rozsahu multidisciplinárneho odboru reprodukčnej medicíny chýbalo. Jedná sa o ambulantné gynekologické zariadenie s denným stacionárom, andrologickým a embryologickým laboratóriom, ktoré sú umiestnené v areály bývalej nemocnice Atlas na Tomášove.

Hlavným cieľom tohto zariadenia je liečba neplodných manželských párov a to všetkými dostupnými modernými metódami. Využívame tu všetky možnosti diagnostiké aj liečebné, ako je klasické IVF (z angl. in vitro fertilizácia), liečba mužskej neplodnoti, liečba porúch genetických aj všetkých ostatných terapeutických postupov, ktoré sú v zahraničí aj v Českej republike uplatňované približne u 15% manželských párov, ktoré nechcenou neplodnosťou trpia. Viac o činnosti kliniky sa dočítate v laboratórnej príručke.

 

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (PDF, 473 kb.)

 (Platnost od 31. 7. 2019)

 

 

 

Nahoru