• Nachádzate sa tu:
 • O nás
 • Výročná správa

Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Výročná správa

Výročná správa Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie Zlín za rok 2014

Správa o spracovaní a skladovaní tkanivových buniek požadovaná vyhláškou zákona č. 422/2008

 

a) Počet darcov, ktorí darovali tkanivá a bunky predané na spracovanie v tkanivovom zariadení, a počet odberov týchto darcov; uvádzajú sa celkové počty darcov a odberov oddelene pre žijúcich darcov a zomrelých darcov; pre žijúcich darcov sa ďalej uvádza oddelene počet darcov a počet odberov pre autológne a pre alogénne použite; počet darcov a odberov sa uvádza tiež pre jednotlivé typy tkanív a buniek podľa odstavca 4.

 • Počet darcov spermií pre alogénne použtie: 5 darcov, 38 odberov
 • Počet darcov spermií pre autogénne použitie: 1 248 darcov, 1 320 odberov
 • Počet darcov oocytov pre alogénne použitie: 212 darcov, 285 odberov
 • Počet darcov oocytov pre autogénne použitie: 589 darcov, 641 dberov
 • Počet darcov testikulárneho tkaniva pre autogénne použitie: 13 darcov, 13 doberov
 • Počet darcov ovariálneho tkaniva pre autogénne použitie: 0.

 

b) Množstvo tkanivových a bunkových prípravkov:

1. Spracovaných a prepustených pre použitie pri liečbe príjemcu:

 • Počet intrauterinných inseminácií s alogénnym darcom: 25
 • Počet intrauterinných inseminácií s autogénnym darcom: 295
 • Počet odberov oocytov (autogénny darci): 641
 • Počet odberov oocytov (alogénny darci spermií): 103
 • Počet odberov oocytov (alogénny darci oocytov): 285

 

2. Distribuovaných vo vlastnom zdravotníckom zariadení alebo do iných zdravotníckych zariadení v Českej republike, pokiaľ neboli vrátené:

 • alogénny darca spermií: 0
 • autológny darca spermií: 1 darca, 8 dávok
 • autológny darci embryí: 1 darca, 2 dávky

 

3. Vyvezených do zahraničia: 0

 

4. Skladovaných na konci roka, a to vo vyhovujúcom prípravku určenom na distribúciu:

 • alogénny darca spermií: 46 darcov
 • autológny darca spermií: 559 darcov
 • autológne embryá: 2 566 embryí
 • autológne testikulárne tkanivo: 26 darcov
 • autológne ovariálne tkanivo: 0 darcov

 

5. Vyradených, vrátane dôvodov:

 • autológne dávky spermií: 64 dávok ukončených na základe žiadosti darcu
 • oocyty nezrelé či degenerované: 2 111
 • embryá/ abnormálny vývoj pri kultivácii: 4 857
 • embryá/ abnormálny vývoj po rozmrazení: 73


c) Celkový počet príjemcov tkanivových a bunkových prípravkov: 1 463 príjemcov

d) Počet príjemcov postihnutých závažnou nežiadúcou reakciou: 0

e) Počet závažných nežiadúcich reakcií u príjemcu podľa povahy závažnej nežiadúcej reakcie: 0.

f) Názvy a adresy zdravotníckych zariadení, do ktorých boli tkanivové a bunkové prípravky distribuované:

 1. Sanatorium Helios

            Štefánikova 12

            602 00 Brno

 

 1. Reprofit International

            Hlinky 122

            603 00 Brno

Nahoru