• Nachádzate sa tu:
  • Darcovstvo vajíčok a spermií

Video z klinikyQR kód - Kontaktní informace
pro Váš mobilní telefon

 

Darcovstvo vajíčok a spermií

Stále pribúda párov, ktoré chcú založiť vlastnú rodinu, ale na otehotnenie potrebujú darované spermie alebo vajíčka.

Darkyňu vajíčok potrebujú ženy, u ktorých nedošlo ku správnemu vývoju vaječníkov, neprodukujú vajíčka vôbec alebo vo veľmi zlej kvalite, trpia závažnou genetickou chorobou, ktorá by mohla byť prenesená na plod. Ďalej sa jedná o ženy, ktoré trpia predčasným ovariálnym zlyhaním a ktoré prekonali chemoterapiu po liečbe nádoru.

Darca spermií je riešením liečby neplodnosti u párov, ktoré nemôžu počať dieťa z vlastných spermií z dôvodu nedostatočnej kvality, genetickej záťaže, onkologickej liečby, vrodenej alebo získanej poruchy tvorby spermií.

Darovanie vajíčok a spermií je v Českej republike legálne, dobrovoľné, bezpečné a je založené na princípe anonymity medzi darcom (darkyňou) a príjemcami darovaných pohlavných buniek a medzi darcom (darkyňou) a dieťaťom narodeným z darovaných pohlavných buniek.

Darcovstvo pohlavných buniek je v Českej republike bezplatné, avšak darcom (darkyniam) sú kompenzované účelné, hospodárne a preukázateľne vynaložené výdaje spojené s darovaním.

Nahoru