Cielom asistovania pri reprodukcii nie je manipulácia s prírodou, ale optimalizácia prirodzenej fertilnej schopnoti páru, ktorý žiada lekára o pomoc.

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.

Slovo úvodom

Vážení, vítame vás na stránkach Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie Zlín. Už od roku 2001 sa klinika profiluje ako súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré svojim klientom poskytuje komplexnú diagnostiku a liečebno-preventívnu starostlivosť v oblasti gynekológie a liečby neplodnosti všetkými dostupnými technikami asistovanej reprodukcie. V príjemnom a intímnom prostredí vám poskytneme vysoký štandard v oblasti lekárskej starostlivosti pri využití najnovších vedeckých poznatkov, liečebných postupov a špičkového technického vybavenia.

Radi sa staneme vašim sprievodcom na ceste za vytúženým potomkom. Bude sa o vás starať tím skúsených odborníkov, ktorí vám svojim individuálnym a diskrétnym prístupom pomôžu prekonať počiatočné rozpaky, strach a neistotu z liečby a vyvinú maximálne úsilie, aby vaša liečba bola úspešná.

MUDr. David Rumpík, riaditeľ kliniky

Novinky

ERA TEST- Zistenie najvhodnejšej doby na vykonanie embryotransferu

Molekulárno- diagnostický test na vyšetrenie receptivity endometria (stavu sliznice maternice).

Muži činu: objednajte sa na vyšetrenie spermiogramu on-line

IVF Zlín Czech republic je súčasťou projektu Muži činu. Projekt ponúka mužom unikátne riešenie, ako si otestovať spermie, bez toho, aby museli volať a čokoľvek vysvetľovať.

Články o našej klinike ocenené slovenským Literárnym fondom

Slovenská novinárka Henrieta Ďurovová bola za články o našej klinike a problematike náhradného materstva ocenená prémiou Literárneho fondu za novinársku prácu za rok 2015. Gratulujeme!