Cielom asistovania pri reprodukcii nie je manipulácia s prírodou, ale optimalizácia prirodzenej fertilnej schopnoti páru, ktorý žiada lekára o pomoc.

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.

Slovo úvodom

Vážení, vítame vás na stránkach Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie Zlín. Už od roku 2001 sa klinika profiluje ako súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré svojim klientom poskytuje komplexnú diagnostiku a liečebno-preventívnu starostlivosť v oblasti gynekológie a liečby neplodnosti všetkými dostupnými technikami asistovanej reprodukcie. V príjemnom a intímnom prostredí vám poskytneme vysoký štandard v oblasti lekárskej starostlivosti pri využití najnovších vedeckých poznatkov, liečebných postupov a špičkového technického vybavenia.

Radi sa staneme vašim sprievodcom na ceste za vytúženým potomkom. Bude sa o vás starať tím skúsených odborníkov, ktorí vám svojim individuálnym a diskrétnym prístupom pomôžu prekonať počiatočné rozpaky, strach a neistotu z liečby a vyvinú maximálne úsilie, aby vaša liečba bola úspešná.

MUDr. David Rumpík, riaditeľ kliniky

Novinky

Detský deň - Z rozprávky do rozprávky

Už 13. krát sa v sobotu 3.6.2017 v záhrade Baťovej vily stretli rodičia, ktorí využili služby Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne, so svojim deťmi a pracovníkmi kliniky, aby spoločne oslávili...

Krst knihy BAŤOviedky- Príbeh medveďa Toma

Dňa 6. júna pokrstil riaditeľ Klinky reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne knihu autorky Michaely Pribilincovej nazvanú BAŤOviedky- príbeh medveďa Toma. Predlohou knihy sa stal životný príbeh Tomáša...

IVF Zlín- partner 1. Uroonkologickej konferencie

MUDr. David Rumpík, riaditeľ Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie Zlín predniesol odbornú prezentáciu „Zachovanie plodnosti onkologických pacientov" na prvej Uroonkologickej konferencii, ktorá sa uskutočnila...

MAJME DIEŤA NA ZLIN FILM FESTIVALE

Projekt Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie v Zlíne „MAJME DETI", ktorý sa zrodil pred dvomi rokmi na filmovom festivale v Zlíne, a ktorého cieľom je presvedčiť mladé páry, aby neotáľali s počatím...