Cielom asistovania pri reprodukcii nie je manipulácia s prírodou, ale optimalizácia prirodzenej fertilnej schopnoti páru, ktorý žiada lekára o pomoc.

Prof. MUDr. Ladislav Pilka, DrSc.

Slovo úvodom

Vážení, vítame vás na stránkach Kliniky reprodukčnej medicíny a gynekológie Zlín. Už od roku 2001 sa klinika profiluje ako súkromné zdravotnícke zariadenie, ktoré svojim klientom poskytuje komplexnú diagnostiku a liečebno-preventívnu starostlivosť v oblasti gynekológie a liečby neplodnosti všetkými dostupnými technikami asistovanej reprodukcie. V príjemnom a intímnom prostredí vám poskytneme vysoký štandard v oblasti lekárskej starostlivosti pri využití najnovších vedeckých poznatkov, liečebných postupov a špičkového technického vybavenia.

Radi sa staneme vašim sprievodcom na ceste za vytúženým potomkom. Bude sa o vás starať tím skúsených odborníkov, ktorí vám svojim individuálnym a diskrétnym prístupom pomôžu prekonať počiatočné rozpaky, strach a neistotu z liečby a vyvinú maximálne úsilie, aby vaša liečba bola úspešná.

MUDr. David Rumpík, riaditeľ kliniky

Novinky

Riaditeľ kliniky MUDr. David Rumpík prednášal v rámci Zlín Film Festivalu

Najskôr vystúpil na workshope „Dieťa ako kariéra“ s prezentáciou o evolučných míľnikoch v replikácii genetických informácií a pokúsil sa odpovedať na otázku, kde začali problémy s reprodukciou.

Detský deň - 6.6.2015

Klinika reprodukčnej medicíny a gynekológie Zlín usporiadala dňa 6.6.2015 už 11. detský deň. Tradičné stretnutie detí narodených pomocou techník asistovanej reprodukcie, ich rodičov a pracovníkov kliniky sa...

Posilňujeme tým- hľadáme lekára

Klinika reprodukčnej medicíny a gynekológie hľadá vhodného uchádzača na pozíciu lekár, gynekológ- IVF špecialista.